"Ден след ден" на 13 януари

7 поръчки за строителство в Пловдив, финансирани от общината, не се изпълняват, каза кметът Здравко Димитров. Цените на строителството по тях са договорени преди 2 години, а междувременно строителните материали са поскъпнали средно с 40 на сто. В същото време общината форсира изграждането  на нова сграда на училище "Княз Александър Първи", за да не изгуби целевото финансиране.

Общинският съвет спря на този етап предложението частно дружество да управлява Комплекса за социални услуги „Свети Георги“. Реакцията на мнозинството дойде след протестно писмо на работещи в комплекса.

Нов ангажимент за загубилите пазарни позиции „Български пощи“ и в същото време подобряване на административното обслужване на гражданите. Това предлага вицепремиерът по ефективно управление Калина Константинова с натоварването на държавното дружество с допълнителни ангажименти. Ще чуем от нея повече за осъществяването на този план.

Подпорната стена край пловдивската галерия "Филипополис" се руши, алармира собственикът Стефан Малецов. В същото време обаче това е част от римска крепостна стена от 2 век, със статут на недвижима културна ценност. Така ремонтът  не може да бъде извършен преди изискваното по закон съгласуване.Още от Ден след ден