Приеха програмата за развитие на видинската болница

Кирил Груев, председател на Съвета на директорите на МБАЛ ''Света Петка'' - Видин

На извънредно Общо събрание на акционерите бе приета бизнес програмата за развитието на видинската болница за периода 2021-2023 година. Предвидено е увеличение на приходите и на лекуваните пациенти. Всички гласуваха единодушно, каза за радио Видин Кирил Груев, председател на Съвета на директорите на МБАЛ "Света Петка".

"Министерството на здравеопазването не беше изпратило представители. Присъстваха представители на общините Брегово, Ново село и Видин. Всичките гласуваха "за" приемане на бизнес програмата на болницата. Единодушно с гласовете на трите общини програмата бе приета. Това, което беше обявено, с някои изменения." 

Бизнес планът предвижда след две години общият брой лекувани в болницата пациенти да достигне 12 000, при 9 390 сега, като по този начин болничните легла да се използват на 60%, при 45 на сто през тази година. Очаква се приходите да се увеличат до 17 572 000 лева, което с около 2 милиона повече от настоящата година. Персоналът на видинската болница в момента е 395 човека, не се предвижда значително да се увеличи през следващите години. В плана не са предвидени просрочени задължения на лечебното заведение.

Още от БНР уеб