Адв. Захари Генов отговаря на слушателски въпроси

Договори, срокове, нарушения

Разговор на Анелия Торошанова с адв. Захари Генов в ''Законът и Темида''

В рубриката на предаването "Законът и Темида" "Съвети на адвоката" адв. Захари Генов отговаря на слушателски въпроси.

Велин Стоименов от гр. Бяла: Възможно ли е ако имам договор с физическо лице и публичен орган – държавен или общински – и не мога да го изпълня, според договореното, мога ли да бъде осъден на лишаване от свобода?

Захари Зарков от София: Имам възстановено по наследство гори в района на гр. Монтана, имам договор за добиване на дървесина с лицензиран лесовъд. Тъй като нямам договор с извършващия сечта на дървесината, а той има взаимоотношения с лесовъда, мога ли да търся някаква отговорност от секача на гората за вреди, които са ми нанесени в нарушение на Горскостопанската програма?

Мария Гавраилова от Своге: Имам да вземам пари, дадени в заем от моя бивша колежка. Имаме договор. Дават ми най-различни съвети в какъв срок трябва да заведа делото. В договора обаче е предвидена и законна лихва – законната лихва, която дава БНБ – от момента на сключването на договора до изплащането на заема. Изпуснала ли съм някакъв срок, ако договорът е от месец октомври 2018 г. или не?

Любомир Стефанов от София: За месец януари пенсията ми е намалена драстично. Как мога да разбера точно от какво е намалението, след като новото правителство декларира запазване на досегашните размери на пенсиите?

Чуйте повече от звуковия файл.


Още от Законът и Темида