Проектът "Небет тепе" не е бутафорен, но ще се преработва

Интервю на Неда Велкова с главния архитект на Пловдив Димитър Ахрянов

Главният архитект на Пловдив Димитър Ахрянов по негово искане е имал среща с директора на НИНКН арх. Петър Петров за проекта „По крепостните стени на Филипопол“ в частта му за Небет тепе. Като причини той посочи забавеното становище на НИНКН за проекта, както и факта, че когато е внасян, той не е бил запознат с него. На срещата му е съобщено, че проектът няма да бъде съгласуван, защото трябва да бъде преработен. 

Пред Радио Пловдив Ахрянов обясни, че НИНКН има забележки по всички части на проекта, които самият той споделя.  По думите му, обаче, пропуските са отстраними в обозримо бъдеще. Ахрянов нито потвърди, нито отрече, че резервите на НИНКН са свързани с изготвянето на проекта на инженеринг. Той обаче, обясни, че този метод е избран, за да не се изпуснат сроковете за неговата реализация. 

Главният архитект заяви, че двата проекта за Небет тепе не са бутафорни. "Пипано е доста внимателно по археологията, даже напротив. Археологическото и архитектурно заснемане на обекта е изключително детайлно. Има спорове по датировката на обекта между проектанти и архелози, но това също е преодолимо. По обекта, обаче, няма бутафорни елементи",  каза главният архитект на Пловдив .

Той заяви, че е получил уверение преработеният проект да бъде разгледан в максимално кратки срокове, а не да се чака стандартната процедура от 4-месечно одобрение от страна НИНКН. 

И днес официално становище от НИНКН за отказа за съгласуване не е получен в общината, въпреки че срокът изтече в началото на януари. Следващата седмица предстои среща със заместник–кмета Пламен Райчев за обсъждане на промените в проекта. Днес арх. Ахрянов се е срещнал с представители на Археологическия музей, които са заявили, че направените в проекта пропуски могат да бъдат отстранени бързо.

"Не виждам неотстраними неща, ние като отбор трябва да направим всичко този проект на Пловдив да се случи", каза архитектът. 

"Не е загубена възможността проектът за Небет тепе да се случи, защото забележките на археоложката за седмица може да бъдат отстранени". Това каза пред Радио Пловдив и директорът на Арехеологическия музей в Пловдив д-р Костадин Кисьов. По закон, музеят не е участник в проекта, но доц. Кисьов има позиция, като ръководител на разкопките на югозападната част на хълма, проведени през 2016 и 2017 година. Според него е добре те да бъдат включени в проекта, тъй като в противен случай трябва да се затрупа всичко, открито на този терен при археологическите проучвания, финансирани от общината.

По думите на Кисьов, това е и една от забележките на археоложката, работила с проектантите. Останалите две са свързани с липса на датировката и със съдържанието на консервационно-реставрационните работи на археологията. "Забележките са малки, но много важни, тъй като дават гаранция, че няма да се построи атракционен център", коментира доц. Кисьов.  

Той разкри, че проектът е бил внесен в НИНКН без съобразяване с тези забележки. 

Консорциум „Филипопол 2020“ е избраният изпълнител за реставрирането на археологическите комплекси Небет тепе, подходите към него и Източна порта. Той трябва да бъде завършен до края на 2023-та година.  Стойността на договора за проектиране, авторски надзор и СМР е 6 996 594 лв. с ДДС по ОП „Региони в растеж“,  а 2  003 050 лв.  е съфинансирането, което трябва да осигури общината от финансова институция. В консорциум „Филипопол 2020“ участват „Терасист“ ООД - Карлово, „Стройекспрес-НН” ООД - Търговище и ПМ „Архитекти” ЕООД - София.

Още по темата може да чуете в интервютата с арх. Димитър Ахрянов и с д-р Костадин Кисьов в звуковите файлове.

Още от Ден след ден