В Северния Централен район заетите легла за интензивно Covid лечение са 72,5%

В Северния Централен район заетите легла за интензивно лечение на коронавирус са 72,5 процента към днешна дата, показват данните от интерактивната карта за заетите интензивни легла.

Прогнозата е, че след 5 дни районът ще навлезе в най-високата - четвърта, степен на разпространение и тогава над 80 процента от интензивните легла ще са заети.

Според новия правителствен план за управление на  кризата в обособения регион са включени областите Силистра, Разград, Велико Търново, Русе и Габрово.

В момента в първата степен на разпространение с между 50 и 60 процента заети интензивни легла са два региона Североизточен и Южен централен, в останалите три региона заетите интензивни легла са между 37 и 43,5 процента.

Стратегията на правителството предвижда предприемането на ограничителни мерки в отделните региони да се налага в зависимост от процента заети интензивни легла.


Още от БНР уеб