Експерти и доброволци помагат на чужденци при адаптацията им в България

От септември 2021 г. в София работи първото у нас Бюро за информация и услуги на чуждестранни граждани. Целта на екипа е да улесни достъпа на чужденци, най-вече на тези от държави извън ЕС, до различни административни, правни, социални и здравни услуги в България, с което да помогне за по-лесното им и бързо интегриране в българското общество. „За три месеца имаме повече от 200 чужденци от над 14 държави, ползватели на услугите ни“ – обясни Севдалина Войнова, програмен директор на „Асоциация за развитие на София“. И посочи някои примерни казуси, с които може да потърсите за решение екипа на Бюро за информация и услуги на чуждестранни граждани в София:

„Представете си един студент, последна година, от Украйна например, който получава предложение за почасова работа, но едно от изискванията е наличието на български единен граждански номер. Той не знае какво да направи и към кого да се обърне – дава пример Севдалина Войнова. – Или пък вие сте временно зает, с редовен трудов договор (например камериерка от Молдова с договор за 3 месеца, каквито случаи има много) и не знаете имате ли право да посетите лекар. Или сте получил статут на бежанец, което ви дава право да работите в България, но не знаете как да си намерите квартира. Или изобщо не знаете как и къде да си потърсите работа.“

Съдействие за достъп на пазара на труда, социални услуги, попълване на документи, подаване на молби, придружаване до институции, правна и медицинска помощ са част от дейностите, които бюрото предлага. „Помощ в подобни случаи е изключително важна, особено когато говорим за чужденци, които идват от държава с коренно различна административна и политическа структура, не знаят български език, нямат познати в страната ни и не знаят откъде да започнат в решаването на проблемите си“, обясни Войнова.

„Разполагаме с екип от социални работници, които владеят различни езици – английски, френски, арабски и фарси. Работим с медицински лица, с психолози, които могат да окажат психологическа помощ на хората, които имат нужда от нея. Има експерти по трудово право, юристи, за което сме много щастливи, защото изключително много се търсят правни услуги – важни за подготовката на документи от всякакъв характер. Все повече работим и с доброволци, които използваме при подготовката за интервю за работа, така че кандидатът да покаже най-доброто от себе си. С предварително записване се осигуряват и придружители до лекар, до различни институции. Тези придружители владеят езици и често пъти самите те са от мигрантски произход, но вече напълно интегрирани в обществото ни и натурализирани”, сподели Севдалина Войнова.


Търсенето и намирането на работа остава една от най-важните услуги, които търсят чужденците, уточни тя. Все повече работодатели се обръщат към екипа, за да популяризират свободни работни места, които предлагат, или да организират интервюта за работа с чужденци. Затова и една от първите инициативи, които Бюрото организира в края на декември м. г. е връчването на награди от Столична община за работодатели, които наемат бежанци и мигранти. Това показва, по думите на Войнова, че широк кръг от фирми ползват възможностите на гражданите на трети страни, за да имат по-добри пазарни позиции.

„Най-добият начин да получите необходимото съдействие от екипа е да ни посетите лично“, е съветът на Севдалина Войнова. „На място ще получите пълния спектър от услуги на поне два езика, които ще ви помогнат да се интегрирате и развиете в страната“, обясни тя. Информация и начин за връзка с Бюро за информация и услуги на чуждестранни граждани може да бъде намерена и на официалния сайт.

*Бюрото за информация и услуги на чуждестранни граждани в София е създадено по Многонационалния проект „СВЪРЗВАНЕ“ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) и е съфинансирано от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС. По него работят експерти от Столична община, Асоциация за развитие на София, БЧК, Пазари „Възраждане“, Върховния комисариат на ООН за бежанците и над 13 НПО.

Съставил: Весела Кръстева (по интервю на Луиза Лазарова, БНР-„Радио София“)

Снимки: infobureau.bcrm-bg.org, архив
Още от БНР уеб
17.05.2221:01