Между намерения и реализъм в програмата за Стария град

Интервю със зам.- кмета Пламен Панов

Община Пловдив публикува за обсъждане проект за програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив". Тя предвижда въвеждането на правила и ред за финансиране на проекти за консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, частна собственост, които са на територията на Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“. 

Всички пловдивчани имат право да подадат предложения, като срокът е 30 дни. Те ще бъдат обобщени и представени от кмета Здравко Димитров при обсъждането на проекта от Общинския съвет.

С приемането на Програмата ще бъде стимулирана активността на собствениците на имоти в Старя град за съхраняване на недвижимото културно наследство. За финансиране на проекти ежегодно се осигуряват средства от бюджета на Община Пловдив в размер на 60 000 лв. Според проекта  максималната сума за финансиране на един проект е 10 000 лв.

Пред Радио Пловдив зам.- кметът Пламен Панов обясни детайли от програмата, акцентирайки върху това, че от 500 обека 70% са частна собственост и са паметници на културата. По думите му с програмата ще се повиши и капацитета на "Старинен Пловдив " консултира и подпомага  и контролира дейносттите в резервата. Той допълни, че бюджетът на прорграмата може да се повишава при интерес, възможно е да се включат и сгради от Главната улица.

Борис Христов е председател на Сдружението на собствениците, живеещитеи работещите в Старинен Пловдив. Той споделя оптимизма на намеренията, но се притеснява от детайлите. Сумата от 10 000 лева за проект е несериозно малка, а процедурите са тежки. По думите му всички имат само изисквания, но не и подпомагане към собствениците в Стария Пловдив.

"Все пак и това е нещо на фона на нищото", но обикновоно намеренията са добри, а реализацията им не толкова, каза още Борис Христов.
Още от БНР уеб
17.05.2221:01