Për shkak të pandemisë po diskutojnë zgjatjen e pushimeve të nxënësve

Nuk ka asnjë arsye në nivel kombëtar për të përsëritur gabimin e vitit 2021 dhe për të mbyllur shkollat ​​ku askush nuk është i sëmurë. Do të propozoj bashkimin e ditëve pas përfundimit të dymujorit të parë shkollor, duke i shpallur ato joshkollore. Kështu nga data 31.01 deri më 06.02 do të ketë pushim prej 9 ditësh jashtëshkollore, paralajmëroi Ministri i Arsimit, Akademik Nikollaj Denkov. 3.6 për qind e mësuesve dhe 2.58 për qind e fëmijëve janë në karantinë. Nuk kemi vlera mesatare të larta në vend, shpjegoi ministri. Masat për kompensimin e boshllëqeve të akumuluara në aktivitetet arsimore janë të mundshme pasi do të kalojë vala pandemike e variantit Omikron, tha Denkov.

Ministri tha se kërkoi që pagat e mësuesve të rriten me të paktën 25 për qind mbi mesataren kombëtare.