Внесоха законопроект за намаляване на членовете на КЕВР - от 9 на 5

Представители на управляващото мнозинство внесоха законопроект за намаляване на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Вносителите - четирима депутати от четирите управляващи партии, предлагат енергийните комисари да бъдат сведени от девет на петима.

Според приложените мотиви чрез оптимизирането на числения състав на КЕВР ще бъдат реализирани "значителни финансови икономии", "като тези средства могат да бъдат насочени за експертно обезпечаване на комисията".

Със законопроекта се премахва изискването един от членовете да е с юридически стаж и един - с опит в сферата на икономиката.

Мандатът на тези двама членове се прекратява с превръщането на законопроекта в закон.

В КЕВР ще останат председател, двама членове с опит в енергетиката и двама с опит във ВиК-услугите, като дефиницията за стаж в тези две области се разширява.


Още от ВДАЛИ ОТ РОДИНы