Гражданските мобилизации, околната среда и добивните индустрии

Разговор на Радослав Чичев с арх. Слава Савова, Присила Лин, Тобиас Флесенкемпер и Ваня Захариева в „Аларма“

Три последователни разговора в предаването "Аларма" са посветени на гражданските мобилизации и движенията за опазване в международния контекст. Можете да чуете за опита и съвременните предизвикателства пред гражданска инициатива със стогодишна история, а в третия разговор да се запознаете със социални проблеми, свързани с постиндустриалното наследство в България – спирайки в „Долината на голямата химия“.

Разговор с Присила Лин, адвокат за климата и младежки делегат на Хонконг в рамките на Конференцията за климата COP26; политологът Тобиас Флесенкемпер, член на Рейнската асоциация за опазването на паметниците и културния ландшафт Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz и Ваня Захариева, основател на сдружение „Дишай, Девня“.


Снимки: Теодора Георгиева / пътуваща фотоизложба „Малки истории за хората и комините на Девня“.


Още от Аларма