Борислав Борисов: Готови сме за радикална промяна в архитектурно-строителния сектор

Интервю на Таня Милушева с Борислав Борисов

Координационният съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството  с нови вижданията запромяна в архитектурно-строителния сектор

Част от тях са записани и в коалиционното споразумение на управляващите партии. 

"Заедно с МРРБ започваме да работим за реформа и промяна в нормативната база", каза пред БНР председателя на координационния съвет проф. арх. Борислав Борисов и заместник-председател на Камарата на архитектите.

"Всички специалисти от Координационния съвет сме единодушни, че е дошло време за радикална промяна на законодателството в сектора, което да намали административната тежест, да ограничи корупционните практики и да облекчи инвестиционния процес", заяви проф. Борисов.


"Първото направление е интегриране и оптимизиране на ключовите нормативни документи в сектора. Ще разработим Кодекс с основните законови норми в сектора, който да обединяма цялото законодателство в тази посока.

Предлагаме да се въведат нови фази на проектиране, така че да се облекчи пътят на всеки инвестиционен проект, като се облекчат административните процедури.

Предлагаме по отношение на регионалното и държавно планиране предлагаме да се намали броят на районите за планиране от 6 на 4 региона", каза още пред БНР арх. Борисов.


Още по темата в звуковия файл.
Още от Хоризонт до обед