Община Бургас се присъединява към нова дигитална мрежа на европейските градове

Репортаж на Свобода АтанасоваОбщина Бургас ще се присъедини към нова мрежа от европейски градове и общности „Европейски подход към Дигитална трансформация - Living-in.eu“. Чрез тази платформа общини и институции в Европейския съюз обединяват усилията си за внедряване и разширяване на цифровизацията. По този начин ще могат да обменят добри практики и да споделят своя опит. 

Присъединяването на Община Бургас към нова мрежа от европейски градове, общини и общности, влезе за разглеждане в постоянните комисии към Общинския съвет, преди предстоящата сесия на местния парламент в края на януари. 
В докладната на кмета Димитър Николов се посочва, че мрежата от градове Евроситис (Eurocities), чийто член е и Бургас, ще създаде нова платформа за разширение на обхвата на цифровизация,  обясни заместник-кметът Весна Балтина:


"Това е една инициатива, която е стартирала от определени кметове на европейски градове. Целта е да се обединят такива места в ЕС, които имат желание за споделяне, да обменят опит и общо преминаване чрез индустрията към цифровизацията. Етапът е дълъг и продължителен, знаете че информация ни залива отвсякъде. Когато има споделен опит и се работи с мрежа, всичко става много по-лесно и по-бързо. 

Присъединяването на  Община Бургас към инициативата ще даде възможност и за сътрудничество в климатичните цели, които си е поставила администрацията. Трябва да бъде подписана и декларация за насърчаване на устойчива цифрова трансформация в градовете и общините в Европейския съюз. 
Тази декларация по никакъв начин не ни задължава финансово. Тя ни дава възможност за различни партньорства и за споделяне на различна информация, отворена към новите технологии, в различните региони в Европейския съюз. ", посочи Балтина.

Към момента в мрежата са се присъединили 110 града от 21 държави.

Още от БНР уеб