Няма сигнали до Инспекцията по труда от работещи "хоум офис"

Интервю на Емил Костов с Атанас Чернаев


Главната инспекция по труда (ГИТ) ще проверява спазват ли се правилата на труд за работещите дистанционно.  Предстои инспекцията да изпрати до бизнеса въпросници, с които да провери има ли нарушения при работата от вкъщи.

Пред Радио Пловдив ръководителят на Инспекцията в Пловдив припомни, че  в Кодекса на труда има две определения, които могат да се включат в понятието "хоум офис" – надомна работа и работа от разстояние. Възможността е дадена и регламентирана през 2011 година. Изискванията за дистанционна работа също са описани в КТ, като контролът за спазването на трудовите правила се осъществя от ГИТ. 

Новият момент е, че сега се  предвижда  изпращането на въпросници до работодателите за спазването на трудовото законодателство.  В тези въпросници са включени и ситуациите за дистанционна работа.  "До момента не сме получили нито един сигнал от работник за проверка на работата му от типа "хоум офис", каза Чернаев. 

Той подчерта, че договореността между работник и работодател за работа от разстояние включва  техническата осигуреност и тяхната собственост. Освен това работата на всеки един трябва да бъде съобразена с изискванията за безопасни условия на труд.

Атанас Чернаев очаква въпросниците да бъдат изпращани в предприятията до края на първото тримесечие, но не се ангажира с конкретни срокове, тъй като кампанията е на територията на цялата страна. 

"Събраната информация ще даде отговор дали има смисъл от проверка. Идеята е да има превенция за спазването на трудовото законодателство. Работодател, докато отговаря на въпросите може сам да прецени, че  е допуснал пропуски, които може да острани", коментира той. 

Извършените до момента рутинни проверки показват, че има нарушения на трудовото законодателство, но след като се дадат предписания ситуацията се променя.