Къде намира приложение алгоритъмът на д-р Венелин Тодоров от БАН

Разговор с д-р Венелин Тодоров

Учени от Института по математика и информатика (ИМИ) към Българската академия на науките (БАН) поставиха нов световен рекорд за разработен алгоритъм, който може да доведе до сериозен технологичен пробив в използването на квантови компютри.

Резултатите, получени като част от проекта, се очаква да имат сериозна роля при тестването и подобряването на математически модели и по-надеждна интерпретация на числените данни при прогнозиране на въздействието на вредните емисии върху човешкото здраве и загубите в селското стопанство в световен мащаб.

„Методът за пръв път беше приложен в екологична система с голяма размерност. Най-общо казано, така ще може да се измерва още по-точно концентрацията на десетки замърсители на въздуха“, обясни пред Радио София главният изпълнител Венелин Тодоров – доктор по математика от ИМИ и ИИКТ към БАН, носител на голямата награда „Джон Атанасов“ 2021 г.
В текущите условия на пандемия, те биха били приложими дори в борбата с Covid-19. Например може да се проследява скоростта на разпространение на коронавируса.

Чуйте подробности от разговора на Елена Пъневска с учения.

Още от Ритъмът на столицата