Отчитат ръст на гражданските бракове в Айтос за 2021 година

255 са сключените граждански бракове в Ритуалната зала на Община Айтос през миналата година, сочи статистиката на Общинската администрация.
Пред служителя от Отдел "ГРАО" Гл. специалист Кристина Станоева през 2021  година са застанали над 70 двойки повече, сравнено с предходната.

Честа практика е в един ден да се сключват по два, че и повече граждански брака. 39 са пресъставените актове за граждански бракове, сключени в чужбина. Общата цифра на бракосъчетанията сочи сериозен ръст, и е добър опит да се догони бума от 2019 г., когато сватбите бяха 311, горе-долу по една на ден.

Няма как да се знае точният брой на родените айтоски бебета, защото след закриване на Родилното отделение през 2007 г., ражданията се случват в различни болници в региона. 197 са пресъставените актовете за родените през 2021 г. бебета, чийто майки са с айтоски адрес, но живеят в чужбина и там са родили своите рожби. За сравнение, пресъставените актове за бебетата, изплакали зад граница през 2020 г. е 136.

372 са общо издадените смъртни актове, от тях 258 са за починалите в град Айтос и 114 - в населените места на общината. През 2020 г. съставените  смъртни актове от Отдел ГРАО са били  общо 334, за починали в град Айтос - 224 и в населените места - 110. Пресъставени са 30 акта за смърт, на айтозлии, които са завършили земния си път зад граница.Още от БНР уеб