Съветниците в Кюстендил ще заседават онлайн на 27 януари

Общинският съвет в Кюстендил ще проведе онлайн заседание на 27 януари.  В предварителния дневен ред са включени девет докладни записки. Заседанието ще е неприсъствено, от разстояние.  
Съветниците трябва да гласуват актуализирана общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Кюстендил за периода 2021–2028 година, както и доклад за дейността на комисията по организиране на дейността и разпределяне на средствата от общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Кюстендил за 2021г.
В дневния ред е включена и докладна записка относно приемане на общински годишен план за младежта на общината за 2022 година. Трябва да бъде гласувано и финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини на жители от Община Кюстендил.
Още от БНР уеб