Георги Пинелов сигнализира три министерства за проблем с пристанището в Черноморец

21.01 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ


 Проблемите, които причини  пристанището на жителите на град Черноморец,  са представени на вниманието на  министрите на транспорта и съобщенията Николай Събев, на околната среда и водите Борислав Сандов, както и на земеделието д-р Иван Иванов. 

Инициативата е на председателя на общински съвет Созопол Георги Пинелов, който миналата седмица с нарочни писма алармира  и поиска помощ и съдействие за решаване на казуса, при който новопостроеното пристанище нанесе  щети на централния плаж и удар на туризма в Черноморец.

„Зимните месеци е времето, когато можем и трябва да предприемем мерки за укрепване на брега, възстановяване на плажа и премахване на причините, довели до това положение, което застрашава основния поминък на жителите на град Черноморец- туризма",е мнението на председателя на Общински съвет Созопол Георги Пинелов.

Според него пристанищното съоръжение  затваря залива повече от половината и причинява отнемане на пясъка  от  северозападната  му  страна и натрупването му на югоизточната. Това е довело до заблатяване на плажа, като от североизточната страна на залива пясъкът съвсем липсва. Образувала се е и ерозия на близкия скат, където вече са оформени свлачищни процеси, се посочва в писмото до министрите. 

Пинелов настоява да бъде  направена проверка на щетите, нанесени  от  строителството на пристанищното  съоръжение, както и качеството на изпълнение  на  строителните  дейности.

 Очакванията от министерствата са да бъде  възложена  експертна  проверка  и  анализ  на  състоянието на залива, теченията и възможността да бъдат спрени разрушителните процеси  и  да  бъдат  предвидени  средства  за  изработването  на  проект  и  за  неговото  реализиране,  така  че проблемът да бъде решен до началото на летния сезон.

ПОВЕЧЕ В ЗВУКОВИЯ ФАЙЛ:


Още от БНР уеб