Измервателна станция за качеството на въздуха разположиха в центъра на София

Столичани очакват тя да мери замърсяването и на възлови кръстовища

Мобилна автоматична измервателна станция (МАИС) за контрол по качеството на атмосферния въздух на София е разположена в центъра на града, съобщиха от Столичната община Тя се намира на ул. „Париж“ № 5, близо до бул. “Дондуков“.

Продължават непрекъснатите измервания предвид необходимостта от натрупване на данни за срок от една година в териториалния обхват на „централна градска част“, с оглед на прилагането на мярката „Зони с ниски емисии по отношение на ФПЧ10, ФПЧ2,5, и NOх от транспорта, като се включат и емисиите на ФПЧ от битово отопление.

Данните от проведените измервания с МАИС са достъпни за широката общественост тук – непосредствено над „Очакван потенциал на атмосферата за замърсяване с ФПЧ10 на територията на гр. София“.

Още от Ритъмът на столицата