„Алгоритми на творението“

| обновено на 22.01.22 в 11:07
Ratio Никола Тулечки

Ratio представя събитието „Алгоритми на творението“ - 27.1 от 19 ч. Акцентът са биг дейта и астрофизика. Мястото е по-познато на любителите на музиката, "Терминал 1". Има ли случайности, при положение, че вторият ни гост е барабанистът на група "ALI"?

Първият гост е Никола Тулечки – инженер на знанието за приложение на данните в индустрията и биотехнологиите:

 "Работата ми е да правя семантична интеграция на данни, да осигуря оперативна съвместимост на масивите, т.е. отделни масиви да работят заедно и да им задаваме въпроси, които да ни носят знание. Т.е. данните от две таблици да се съберат в едно. Не съм специалист в никоя конкретна област, но идват клиенти, на които сработваме заедно различните им данни. Например всичките данни около едно лозе, от метеорологичните, през генетичните. Органичният начин на знанието е краен. Ние се опитваме да надграждаме с данни за микропроцеси.
На много места се събират различни данни за производство на различни храни и чрез тях може да се стигне до крайния евентуално възникнал проблем. Със събирането на такива данни в европейски мащаб, може да се управляват процесите на риска. Данните, които се събират в момента, носят информация. Всички събират данни, но не всички могат да се справят с тях. Затова е изключително важна регулацията."
Вторият гост е Орлин Станчев и не говори само за прилагането на data science в астрономията и астрофизиката и как данните ни помагат да открием различни обекти и явления в космоса:
"Работата с данни не е нищо ново в науката, но предизвикателството в последните години е огромно. Симбиозата наука, технологии, бизнес го налага. Почти всяка характеристика и поведение на хората може да се остойности, за това помагат разнообразните приложения на телефона например. Това повдига етични въпроси за разликата между човешкия мозък и машината, алгоритмите. 
Да се доверяваме на науката е да се доверяваме на научния подход, там е мястото на данните. Науката работи със закономерности, с данни. Скептицизмът е полезен, но начинът, по който са подготвени и интерпретирани данните е изключително важен. За съжаление, алгоритмите не се разбират като роля. Колкото една система е по-сложна, толкова по-сложна е за прогностика. Точността на предсказуемост зависи от конкретността на моделите."Още от Радиокафе