Почистват заснежената настилка по главните пътни артерии и пешеходни зони в Благоевград

Специализирани машини обхождат централна градска част и кварталите в областния център. Осоляват се подходите към лечебните заведения и автобусните спирки. За да бъде осигурен безпроблемен достъп, предстои да бъде почистено и около входовете на детските и учебни заведения в областния център. Община Благоевград призовава шофьорите на автомобили да паркират на обозначените за целта места, без да възпрепятстват работата и движението на техниката за снегопочистване. Собствениците на жилищни сгради, имоти и търговски обекти, следва да предприемат действия по почистване на прилежащите тротоари и подходи към обектите.