Тревожна тенденция- 60% от начинаещите учители в рамките на две години напускат училище

Нов проект подкрепя начинаещи учители

63 експерти ще работят със 189 учители в страната

Разговор с Радостина Бойчева , ''Заедно в час''


Нов проект стартира във фондация  "Заедно в час" съвместно с учители експерти от Регионалните управления на образованието в Северозапада. Проектът е съвместен  с МОН и синдикат Образование към КТ "Подкрепа"

 .
По програма "NEST" се  подкрепят и обучават начинаещи учители, насочена е към експерти от РУО , които от своя страна да подкрепят новите учители в системата.  
Реално проектът е започнал от есента на 2021 година и в него се включват експерти от всички РУО - 14 влизат в ролята обучители и 14 в ролята на наблюдаваща, контролна група. Идеята е да се подпомагат начинаещите учители и те да не напускат системата, казва Радостина Бойчева, ръководител "Регионални партньорства" в "Заедно в час". 

"Защо съществува тази програма? Данните ни показват, че близо 60 % от начинаещите учители в рамките на две години напускат училище... А пък 75% от тях очакваме да напуснат системата до  пет години...Тази статистика е стряскаща на фона на това, че имаме 42,7% функционално неграмотни деца на 15 години ... Мислейки за тези данни, заедно с МОН и КТ "Подкрепа" решихме да обединим сили и знания и да предложим на ЕК програма за системно разрешаване на тези предизвикателства . Към нас се присъединиха -  Австрия, Белгия, Румъния, Испания, Великобритания.."


Работи се и на европейско ниво, с идеята да се покаже какъв тип подкрепа за експерти е необходима, за да могат начинаещите учители не само да останат в системата, но и да са удовлетворени от работата си.

"Ще работим заедно с колеги от 14 области в страната, а другите 14 ще бъдат контролна група... От Северозапада колегите от РУО - Монтана ще участват като участници в програмата, обучават се в момента как да засилят методичната подкрепа, а колегите от РУО - Видин и Враца ще бъдат в контролна група. Колегите от Враца преминаха миналата година през първата пилотна фаза на програмата- програма "Компетентности" и те са и обучаеми на колегите от страната."

63 експерти от 14 региона работят с 189 учители, всеки експерт работи с трима начинаещи учителиы каза още Радостина Бойчева


"Виждаме резултатите от първите наблюдения - самите експерти се чувстват по-уверени. От 2016 година Законът за училищното и предучилищно възпитание  предвижда по-различна роля на експертите и от хора, които наблюдават, те трябва  да влязат в роля на подкрепящи, провеждащи политики..."


Повече може да чуете в прикачения звуков файл.

Още от Цветовете на деня