Битката между население, фирма инвеститор и съдебна власт продължава

Съдът отмени отказа на РИОСВ - Варна да одобри ОВОС за газово находище

Решението на съда идва след поредица от портести и рефрендум

Репортаж на Мая Щърбанова
Административният съд във Варна отмени решението за отказ на РИОСВ - Варна да одобри Оценката за въздействието на околната среда и водите за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич. Става дума за находище край Генерал Тошево, като фирмата, която ще търси природен газ е "Русгеоком БГ".

Делото започна през месец май 2018 година по жалба на фирмата инвеститор „Русгеоком“.

Отложиха делото за добив на природен газ в Добруджа за октомври

Инвестиционното им предложение е за разработване на 41 сондажа в находище „Спасово“, община Генерал Тошево.  Там бяха правени проучвания през 2014 година за наличие на природен газ от същата фирма. Желанието на „Рус гео ком“ е да добива подземното богатство в находищата „Рогозина“, „Чернооково“, „Рогозина изток“ и „Калина“, засягащи територията на 18 населени места в община Генерал Тошево.

То обаче получи изключително негативен отзвук сред местното население, което организира поредица от протести, а през 2017 година беше проведен и местен референдум, на който близо 97% от имащите право на глас се обявиха срещу подобно инвестиционно намерение.

Основните опасения не само на хората, но и на експерти, взели участие чрез свои становища в съдебния процес е, че технологията на добив заплашва чистотата на подводния воден хоризонт, който е единствен източник на вода за населението на Североизточна България.

В съдебното решение от 24 януари тази година е записано, че на съдебен контрол подлежи не съдържанието и качеството на доклада за Оценка на въздействието на околната среда, а законосъобразността на решението, с което РИОСВ Варна отказа одобряването му. Според съда са допуснати противоречащи си становища от едни и същи органи и дава пример.

Първоначално директорът на РЗИ Добрич дава „положително  становище на доклада за ОВОС“, директорът на БДЧР посочва, че „няма забележки и възражения по представената документация“, според директора на БДДР „докладът за ОВОС е съобразен напълно с изискванията, поставени в предходните становища на дирекцията“.

След проведените обществени обсъждания и протести на населението същите органи дават следващи становища, които противоречат на първите. Тук е и пропускът на РИОСВ-Варна според съда, която е взела под внимание само вторите становища при липсващи данни за промяна на фактическата обстановка.

Всъщност промяна в обстановката в Генерал Тошево имаше и тя се състоеше в това, че десетки местни жители се заеха с нелеката задача да прочетат хилядите страници на инвестиционното намерение на "Русгеоком" и ОВОС и да застанат със своите аргументи пред тях по време на обществените обсъждания, както и да зададат своите въпроси. Като например как ще се следи дали сондажите, преминаващи през водоносния хоризонт тук, са довели до замърсяване на водата, дали умирането на пчелите в района на проучванията е свързано с тях и още много други. Въпроси, на които те не получиха отговори. Но обществените възражения срещу инвестиционното предложение не могат да са решаващ мотив за отказа да се одобри ОВОС и несъгласието с инвестиционното предложение не е обвързващо административния орган становище, сочи съдът още в мотивите си. 

По думите на едно от конституираните по делото лица Дона Пикард съдът всъщност преповтаря тезите на "Русгеоком", върху които се основава и тяхната жалба. След последното заседание по делото преди девет месеца тя споделя, че се чувства - „сравнително оптимистично настроена“.


През месец април 2021 година, Атанас Атанасов, който е един от учредителите на Инициативния комитет срещу добива на природен газ в Генерал Тошево, сподели в интервю, че държавата очевидно не се интересува от гласа на обикновения човек и той е важен само по време на избори. Атанасов визираше референдума, проведен в края на 2017 година в Генерал Тошево и фактът, че той не е бил достатъчно основание тези инвестиционни намерения към един от най-плодородните региони в страната да бъдат прекратени. Девет месеца по-късно решението на Административния съд във Варна потвърждава тези негови думи и поставя още въпроси.  

Дона Пикард също е категорична, че битката ще продължи и тя ще остане част от делото.  

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов заяви за БНР, че решението на Административния съд във Варна е на първа инстанция и то не отменя по целесъобразност, а по законосъобразност решението на РИОСВ-Варна, както че по-скоро екоинспекцията ще обжалва пред Върховния административен съд.  


През 2017 година тогавашният министър на околната среда и водите Нено Димов заяви от трибуната на НС, че според Доклада за оценка на въздействието на околната среда на инвестиционното намерение на „Русгеоком“ при извършване на добива ще се използват конвенционални средства, които няма да повлияят на количеството и качеството на подземните води.


Членът на Националния съвет на „Зелено движение“ Албена Симеонова казва,че те ще поискат отмяна на решението на Административния съд, както и че ще осигурят безплатна експертиза за нуждите на делото пред ВАС, ако се наложи.  

Как ще продължи битката между население, фирма инвеститор и съдебна власт предстои да проследим. Онова, което се знае със сигурност още от сега е, че ако ВАС препотвърди решението на съда във Варна, то желанието за добив на подземни природни богатства в Генерал Тошевско ще бъде посрещнато по същия начин, както и през 2017 година.

Още по темата в звуковия файл.


Още от Хоризонт до обед