"Ден след ден" към "клуба на богатите"

България получи покана да започне преговори за присъединяване към така наречения „клуб на богатите“-Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Страната ни кандидатства през 2007 година, а членството бе сред целите, които си поставяха поредица правителства. За ползите от това членство и за стандартите, които България трябва да покрие, ще разговаряме с Любомир Дацов, финансов експерт и член на Фискалния съвет.

Работейки за бъдещето обаче, хората в управлението са принудени да решават и текущи проблеми. Въпреки високите разходи за ток, Община Пловдив няма на налага режим на уличното осветление, но ще намали с половин час на денонощие работата му. Кметът Здравко Дмитров се спира и други мерки за икономия, които предстои да бъдат взети.

В проучване на „Тренд“ сериозното поскъпване на живота се определя от  мнозинството българи като основен проблем, значително изпреварващ пандемията от коронавирус. Със социолога Димитър Ганев ще говорим и за моментната картина на доверие в политическите партии.


Още от Ден след ден