Влизат в сила допълнителните противоепидемични мерки в София

От полунощ (00.00 ч. на 27 януари) със заповед на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев на територията на София се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки.

Заведенията за хранене и развлечения и обектите със значение за общественото здраве ще работят с до 50% от капацитета си. 

Въвежда се ограничение за работното време – до 22.00 часа и при спазване на подхода за зелен сертификат – на игралните зали и ресторантите.

Преустановява се присъственият учебен процес за учениците от V, VI , VIII, IX и XI клас, за което ще бъде издадена заповед от министъра на образованието и науката.


Още от Ритъмът на столицата