Държавата с втора мярка в помощ на бизнеси от туризма, пострадали заради ограниченията в пандемия

| обновено на 28.01.22 в 12:18
Даниела Кънева – експерт в Областния информационен център Стара Загора

Процедура за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки предстои да бъде отворена за кандидатстване в петък, 28 януари.

Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 20 на сто от същия оборот, уточни за Радио Стара Загора Даниела Кънева – експерт в Областния информационен център.

Допустими кандидати по мярката са предприятия от туристическия сектор, които осъществяват основна и/или допълнителна дейност в един от допустимите кодове на икономическа дейност, съгласно класификацията на Националния статистически институт.

„Препоръката ни е, всеки кандидат да се свърже със счетоводителя си за да бъде уточнен кода на икономическа дейност на предприятието като първа стъпка за допустимост по мярката“, допълни експертът.

Най-общо това са хотели, мотели, вилни селища, бунгала, туристически спални, къмпинги, места за лов и риболов, студентски и работнически общежития и други.

Включени са ресторанти и заведения за бързо обслужване, приготвяне и доставяне на храна и дейности на питейни заведения – кафенета, барове, механи, дискотеки и други.

Предвидена е подкрепа за предприятия предлагащи туристически услуги свързани с пътувания, туристически пакети, предоставяне на туристическа информация, дейности по промоция на туризма и други.

Допустими са дейности по организиране и управление на събития, конгреси, конференции и други.

Предприятия, извършващи дейности по хуманно здравеопазване, различни от тези на болниците и лекарите в извън болничната помощ. Това са  специалисти практикуващи в области като логопедия, хомеопатия, ерготерапия, лечебни масажи и други.

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих.

Включени са и дейности на сауни, солариуми, салони за масажи, салони за отслабване и други подобни.

Ако мярката бъде отворена на обявената в проекта дата, то срокът за подаване на заявленията ще бъде от 10.00 часа в петък  на 28 януари, до 16.30 ч. на 4 февруари. Тоест кандидатите ще има общо 8 календарни дни за да кандидатстват по схемата за безвъзмездна подкрепа. 

Даниела Кънева допълни, че заявленията се подават единствено по електронен път, чрез уеб базиран Формуляр за кандидатстване през Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Index и се подписват с Квалифициран електронен подпис.

В сайта на Министерството на туризма, вече е публикуван Проекта на Указанията за кандидатстване и правилата за предоставяне на безвъзмездните средства.

https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/programi_i_proekti/Aktualno/ukazaniya_po_shema_6-draft_0.pdf

Още подробности - в звуковия файл.