Предстои провеждане на редовно заседание на ОбС – Разлог

Днес от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на общинския съвет в Разлог. В дневния ред са включени за разглеждане 15 точки. По внесените от общинска администрация предложения предстои съветниците да се запознаят с отчетите на управителите на общинските фирми Паркинги и гаражи, Обреден дом, общинско предприятие Домашен социален патронаж, Регионалното депо за преработка на отпадъци. Предстои да бъде приет и отчет за изпълнение на годишната програма за разпореждане и управление на имотите общинска собственост за 2021 г, както и приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за администриране на местните такси ицени на услуги на територията на община Разлог. Местния парламент в Разлог предстои да се произнесе и по внесени предложения за приемане на Общинска програма за намаляване риска от бедствия.

Още от Шейкър