Удължава се срокът на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Разлог“

Община Разлог и Агенцията за социално подпомагане подписаха анекс за продължаване изпълнението на значим социален проект – „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Разлог“  между Агенцията за социално подпомагане и Община Разлог. Удължава се срока за изпълнение на договора до 30.06. 2022г. Общата стойност е в рамките на 187 317лв
„Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Разлог“ е част от целенасочената социална политика, която Община Разлог развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.
Цел на проекта e подкрепа на уязвими граждани на община Разлог, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от появата на COVID-19. Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт и се предоставя на  170 лица от следните целеви групи: 
Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.  Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

Още от БНР уеб