Предстои редовното заседание на ОбС – Благоевград

Репортаж на Елизабет Александрова

Утре, 28 януари т.г., местните парламентаристи ще се съберат на първото редовно заседание на общинския съвет Благоевград. В дневния ред са залегнали 28 точки. Няма постъпили допълнителни предложения за точки в дневния ред, освен едно искане за изказване на нашата съгражданка Цоня Кръстева относно 150 г. от рождението на Гоце Делчев. 
В началото на заседанието клетва като общински съветник ще положи Милена Бунцева от ДПС. Тя заема мястото на Ивайло Червилов, който бе избран за управител на „Паркинги и гаражи“. Ще бъде разгледано предложението на кмета Илко Стоянов за общата численост и структура на общинската администрация. 
„Няма важни и маловажни точки в дневния ред“ – каза на пресконференция днес Радослав Тасков, председател на общинските съветници. Според него с изострено внимание трябва да се подходи към преписката по Плана за интегрирано развитие на общината. Той показва какви са намеренията на общината за инвестиции в този 6-годишен период. Инвестициите са свързани с кандидатстване по европейските фондове. „В аналитичната част на плана са показани силните и слабите страни“ – каза Радослав Тасков. Като проблемен той посочи ВиК сектора, защото над 70% от водоснабдителната мрежа в града е с етернитови тръби. Проблеми има във всички сектори – туризъм, здравеопазване, образование. „Заетостта  също е един от най-важните приоритети“ - каза още Радослав Тасков и сподели, че се предвиждат две индустриални зони, едната от които ще е частна.
„Очаквам едно сравнително спокойно заседание“ – коментира утрешното заседание на местните парламентаристи Радослав Тасков, председател на общинския съвет Благоевград.
Заседанието ще се проведе в зала „22 септември“ от 9:30 ч.

Още от БНР уеб