Общинският съвет в Кърджали гласува Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета


Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в общината беше гласувана на сесия на Общински съвет-Кърджали днес. 
Съветниците от всички политически групи единодушно подкрепиха предложението със "за". 
"Общинската програма е изготвена в изпълнение на Закона за защита на животните и обхваща периода 2021-2025 година, с цел информиране на населението и прозрачност на действията на институциите. Проектът на програмата бе публикуван на интернет страницата на Община Кърджали на 14 декември 2021 година за срок от тридесет дни. В законоустановения срок няма постъпили даже и предложения, мнения и възражения", отбеляза кметът на Кърджали Хасан Азис.
Още от БНР уеб