Новата празничност и кулинарна идентичност

| обновено на 27.01.22 в 14:46
Интервю с доц. Елица Стоилова

„Новата празничност и локалната кулинарна идентичност“ е публична лекция на доц. Елица Стоилова, от катедра „Етнология“ на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". На 2-ри февруари от 14 часа, онлайн, тя ще сподели своя опит в изследването на празниците и фестивалите на храните, в България. 

Нейната теза е, че те са своеобразна нова форма за колективно честване и за предоговаряне на колективната и кулинарната идентичност, като липсва онази ритуалност характерна за минали периоди. 

Тя ще представи особеностите на тези нови форми на празнуване и на честване на местни храни, хранителни технологии и аграрни традиции. Във Фейсбук страницата на събитието – публична лекция „Новата празничност и локалната кулинарна идентичност“, ще откриете и линк към събитието. 

През изминалата 2021-ва година, Елица Стоилова стана доцент и издаде книгата си „Празници и фестивали на храните : валоризация на локалното културно наследство“. 

През последните 6-7 години голяма част от работата ѝ е посветена, именно, на разбиране на спецификите на фестивалите на храните в България. Като нейната цел е да види не само какво е систематизирано и написано до момента, но и да направи някои по-различни типологизации и заключения, до които е стигнала в изследванията си. Съща така и теоретично да зададе едни нови модели, които не са чак толкова добре разгърнати в контекста на изследване на храните, за социализация, за една нова роля на локалното, която се появява. 

Доц. Елица Стоилова, гостува в предаването „Вход свободен“.

Чуйте още, в прикачения файл.