В обръщение до премиера и МС

ОбС - Стара Загора настоява за яснота за намерението за изграждане на инсталации за оползотворяване на отпадъци в Източномаришкия басейн

Общинските съветници в Стара Загора подкрепиха предложението за приемане на обръщение във връзка с намерението за изграждане на инсталации за изгаряне на отпадъци на територията на Източномаришкия басейн. Обръщението е до премиера и членове на Министерски съвет. Предложението бе направено от общинските съветници от ГЕРБ и подкрепено с гласовете на 36 от съветниците. 11 гласуваха "Въздържал се".

Близо час се води дискусия между съветниците по предложението. Всички бяха единодушни, че е добре да се включат и съседни общини, като се излезе с обща позиция.

На първо четене беше одобрен Правилникът за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора. Целта му е подпомагане на свободната творческа инициатива на отделни творци и творчески колективи, работещи на територията на общината. Правилникът предвижда създаването на нарочна експертна комисия, която да организира процедурата по провеждане на конкурса за подбор на проектите, които да бъдат финансирани и не са включени в Културния календар на общината и програмата за подпомагане и развитие на читалищата.

Старейшините подкрепиха Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година, както и разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд. Местният парламент освободи ликвидатора на „Обредни дейности“ Белчо Белчев и избра Даниела  Демирева- Гюрова за нов ликвидатор на общинското дружество.

Приети бяха отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода юли - декември 2021 година и годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2021 година.

Наименувани бяха четири улици в старозагорския квартал „Железник“. Те ще носят имената – „Николай Евров“, „Васил Маринов“, „Антон Митов“ и „Морулей“.

По време на заседанието на местния парламент бяха определени минимална и максимална тарифа за превоз на пътници, ползващи таксиметрови услуги в Стара Загора. Съветниците решиха таксата да е  за един километър пробег в размер на 0.90 лв. за дневна и нощна тарифа и максимална цена за един километър  в размер на 1.60 лв. за дневна и нощна тарифа.

Първото редовно заседание за 2022 година на Общински съвет Стара Загора се проведе онлайн и съдържаше над 40 предложения.
Още от БНР уеб