"Хижар" вече е професия

Фрагмент от ''Еко Свят'', 27 януари 2022 г.

"Хижар" вече е професия в Националната класификация на професиите и длъжностите, но тепърва предстои работа на специалисти от Българския туристически съюз и Националната агенция за професионално образование и обучение по създаване на държавен стандарт за обучение по нея. Тъй като досега не е имало такава професия, хижарите са били назначавани като камериерка, салонен управител, сервитьор и други длъжности, които не отговарят на реалната им длъжност-

"Сблъсквайки се с този проблем доста често, с помощта на министерството на туризма, наши експерти, както и някои други организации, успяхме да убедим министерството на труда и социалната политика, да включат тази професия в регистъра. След което вече тези хижари могат да бъдат назначавани по коректен начин", каза Васил Николов- изпълнителен секретар на Български туристически съюз.

Предстои разработването на държавен образователен стандарт, за да бъдат изготвени учебни планове, за да може Центърът за професионално обучение към БТС, който обучава планински водаци, да обучава и хижари. Това обучение няма да е задължително, но ще даде предимство при кандидатстване за заемаме на такава длъжност.

Хижарят се нуждае от много компетенции- трябва да може да готви, да обслужва клиенти, да извършва дребни ремонти, да подготвя местата за настаняване, да разбира от туристически маркировки.

"Според нас е задължително и всеки един хижар да е минал обучение по оказване на първа помощ, тъй като те са отдалечени в планината и това може да е животоспасяващо за някого", смята Васил Николов.

Хижарят трябва да е добър човек, да се отнася с уважение към туристите, каза Богдан Георгиев- 41 години хижар в Берковския Балкан.

"Като си горе се работи 24 часа в денонощието. С месеци не се прибираш вкъщи. Планината ми е в сърцето. Моето семейство също ме е разбирало. Винаги сме имали аптечка, бинтове, като се случи нещо, шини също."

Според Богдан Георгиев е нужда хижарите да преминават обучение, защото тази професия не е за всеки и човек трябва да разбира от всичко по малко.

Още по темата може да чуете в звуковия файл.

Още от Еко свят