Октоподите и калмарите - свидетели, че животът може да е "засяван" на Земята от космоса?

В статия, публикувана в списанието "Прогрес в биофизиката и молекулярната биология" (Progress in Biophysics &Molecular Biology) и озаглавена "Причината за Камбрийската експлозия - земна или космическа?", учени излагат интересна хипотеза за произхода на живота на Земята и биологичната еволюция, пише БГНЕС.

В статията се посочва, че началото на живота на Земята може да се свърже с "дъжд" от ретровируси, който буквално е паднал върху нея от космоса. След това тези ретровируси вмъкват нови ДНК последователности в земните геноми.

„Известно е, че такива вируси са правдоподобно свързани с основните еволюционни геномни процеси. Вярваме, че това съвпадение не е случайно,… като основните еволюционни граници на изчезване-диверсификация (в биологичната еволюция на Земята) съвпадат със събития на бомбардиране с комети-болиди, носещи вируси“, се казва в статията, която разглежда някои основни доказателства, свързани с теорията за кометната (космическа) биология. Голяма част от тези физически и биологични доказателства са многофакторни.

Според авторите на статията от тези доказателства може да се направи правдоподобно заключение, че животът може да е бил „засяван“ тук на Земята от носещи живот комети веднага, щом се установят условия, които да му му позволят да процъфтява (напр. преди около 4 милиарда години или по-късно, преди около 542 милиона години, когато на Земята започва т.нар. фанерозойски период с Камбрийския взрив на живота).

Също така вируси, живи организми, като устойчиви в космоса бактерии, по-сложни еукариотни клетки и др. структури с фертилен потенциал, тоест които могат да се размножават,  се „доставят“ на Земята от космоса и  са важен двигател на по-нататъшната земна еволюция, която е довела до значително генетично разнообразие и в крайна сметка до появата на човечеството.

Друга хипотеза на учените е свързана с главоногите, като октоподи и калмари, които се отличават с висока интелигентност и сложно устроени органи и чийто произход те също свързват с космоса:

„Не може да се изключи възможността замразените яйца от калмари и/или октопод да са пристигнали в ледени структури преди стотици милиони години“, се казва в статията.

Авторите посочват, че октоподите и други същества притежават биологични черти, произлезли от „някакъв вид предишен живот“.

Тезата, че животът е започнал някъде другаде, а не на Земята, където е "засят", не е нова. В миналото е била популяна теорията за "панспермията", която се основава точно на допускането, че животът е дошъл на нашата планета от космоса, а  за "семето на живота" се говори от древни времена.

Това обаче е първият път, когато учени разглеждат хипотеза, че произходът на главоногите, като октоподи и калмари, е свързан с космоса, а на Земята те са процъфтели и са се развили.

Кийт Бавърсток, учен от Университета на Източна Финландия, цитиран от БГНЕС, който е направил преглед статията, посочва, че има немалко доказателства, които подкрепят хипотезата, че октоподите и калмарите могат да имат извънземен произход,  и я правят напълно приемлива.  


Още от БНР уеб