Изграждат ограда на въжения парк в "Простор"

Започва изграждането на оградата на въжения парк в парк "Простор". Детският приключенски парк ще е разположен на около 6 дка, каза кметът на Кърджали Хасан Азис на сесията на Общинския съвет и допълни, че интересът на децата и младежите към съоръжението е много голям.

"Предстои в момента изграждането на оградата на въжения парк, както и наемането на млади хора, които ще бъдат инструктори. Въженият парк и детската железница са уникални съоръжения и атракциони, не само за града, но дори и за страната" съобщи кметът на града.

От днес е обявен и конкурс от Общината за инструктори, които да бъдат назначени ,за да отговарят за безопасността на децата при използване на съоръженията.

Желаещите  следва да подготвят необходимите документи за кандидатстване за длъжността, а именно : заявление до Кмета на Община Кърджали, автобиография, документ за завършена степен на образование и документ, удостоверяващ трудовия стаж. Документите се приемат в периода от 01.02.2022 г до 07,02,2022 г в Информационния център на Общинска администрация. Кандидатите следва да имат разнообразни спортни умения и висока отговорност при работата с деца.

Още от БНР уеб