Адв. Захари Генов отговаря на слушателски въпроси

Собственост, продажба, изкупуване на имот

Дела в Специализирания съд и в МСЧП - Страсбург

Разговор на Анелия Торошанова с адв. Захари Генов в ''Законът и Темида''

В рубриката на предаването "Законът и Темида" "Съвети на адвоката" адв. Захари Генов отговаря на слушателски въпроси.

Стоянка Бялова от София: Може ли по чл. 33 от Закона за собствеността, вместо продавачът да декларира, че е предложил на другия съсобственик да изкупи неговия дял от съсобствения имот, да се представи декларация от този съсобственик, че му е предложен този дял за изкупуване – при същите условия, че той не желае да изкупи този дял – и тази декларация да бъде нотариално заверена?

Димитър Димитров от София: Какъв е срокът, при който наемател на общинско жилище в гр. София може да поиска да го закупи от Общината и на какви цени?

Вера Попова от Стара Загора: Ако бъде закрит Специализираният съд, какво ще стане с неприключилите съдебни дела в този съд?

В кои случаи жалбите в Международния съд по правата на човек в Страсбург се разглеждат и решават от Голямата камара? При обжалване може ли Република България да се окаже от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (приета в Рим през 1950) да има някаква пречка обикновена жалба да не бъде разгледана от обикновен съд в МСЧП или от Голямата камара?

Чуйте повече от звуковия файл.


Още от Законът и Темида