Началник или лидер

Жюстин Томс и гл. ас. д-р Марина Стефанова пред Радио София

Началникът е онзи, който някой ти налага, докато лидерът съвсем естествено и органично следваш. Това казаха в студиото на Радио София Жюстин Томс - специалист по онлайн медии и онлайн маркетинг и гл. ас. д-р Марина Стефанова  - специалист по корпоративна социална отговорност, квалифицирана за работа в мултикултурна и трансгранична среда.

„Много често онова, което виждаме е провокирането към идеята. Лидерът е онзи, с който вървиш и нещата ти се получават много по-лесно. При началника, малко по-обтегнати стоят взаимоотношенията. Много е важно, когато ние самите сме началници, да съумеем да вземем за себе си максимално количество от характеристиките на лидера, защото ние можем да бъдем едновременно и началник, и лидер“, каза Жюстин Томс.

Лидерът осъзнава своето място и роля и не се страхува.

„Една от ключовите характеристики на лидера е смелост и увереност в собствените сили и това, че може и трябва да вдига всички през цялото време. Истинският лидер не оставя никой назад“.

Това е описано и в книгата „Лидери за ново начало“, на която Жюстин Томс и гл. ас. д-р Марина Стефанова са съавтори заедно с Джейн Муита и Естер Гомбаш.

Една верига е толкова слаба, колкото е най-слабото й звено. Тя се къса там, а лидерът осъзнавайки това работи така, че всички хора около него, да вървят заедно“.

За да разпознаем дали даден шеф е лидер, има три фактора, които могат да ни подскажат, каза гл. ас. д-р Марина Стефанова.

„На първо място това са очите, защото като погледнеш един човек и той говори чрез очите си това, което вътре в него гори, той има личен интегритет. На второ място, ако този човек гори означава, че той вече е изгорял в това, на където те води и трето вътрешният инстинкт на човека“, добави гл. ас. д-р Марина Стефанова.

От важно значение за лидера е и обратната връзка с последователите му.

Подробности можете да чуете в звуковия файл

Още от Радиокафе