НОИ откри процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт откри процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за тази година. Крайният срок за подаване на предложенията за участие е 25 февруари. 

През миналата година от профилактика и рехабилитация са се възползвали близо 38 хиляди осигурени лица, договори НОИ е сключил с 52 бази, които отговарят на условията поставени към  изпълнителите.

Според утвърдените правила за тази година НОИ ще предоставя парична помощ на ползвателите. Тя покрива изцяло средствата за не повече от четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно, остойностени по ценоразпис на осигурителната институция.

Ще се предоставят и до 23 лева крайна цена на една нощувка.

Продължителността на престоя е 10 дни еднократно в календарна година.

Частично с 8 лева дневно ще се покрива и един храноден като към изпълнителите се поставя условие, доплащането на ден за храна да не надхвърля 18 лева.

Към базите за профилактика се поставя и условие, да осигуряват диетично хранене. Сумата за резервации не трябва да надхвърля 30 лева.

Медицинският блок и местата за хранене трябва да са ремонтирани до пет години преди датата първи януари тази година.