Влошаване на бизнес нагласите в ЕС през януари, но при подобрение в България

Икономическите нагласи в еврозоната и в целия Европейски съюз се влошиха през януари до 9-месечни дъна в резултат на отслабване на доверието в сферата на услугите, строителството и индустрията, но при отскок в търговията на дребно, показват резултати от последно проучване на Европейската комисия, оповестени в петък. ЕК отчита и влошаване на потребителските нагласи в началото на 2022 г.

За България обаче ЕК отчете леко подобрение както на икономическите, така и на нагласите на потребителите, потвърждавайки оповестени по-рано през деня резултати от последно проучване на Националния статистически институт за подобрение на стопанската конюнктура в страната през настоящия месец.

Индексът, измерващ икономическото доверие в рамите на ЕС, се понижи през януари до 111,6 пункта от 113,0 пункта месец по-рано, докато съответният индекс за еврозоната спадна до 112,7 от 113,8 пункта през декември. Това са най-ниски нива на индексите на икономическото доверие от май 2021 г. насам.

Влошаването на икономически нагласи в ЕС и в частност в еврозоната е в резултат на отслабване на доверието в сферата на услугите, в индустрията и строителството, но при подобрение на бизнес активността в търговията на дребно.

Графики на индексите на икономическо доверие и на очакванията за трудовата заетост


Индексът на потребителското доверие за еврозоната се понижи слабо през януари до -8,5 пункта от -8,4 пункта месец по-рано, а за целия ЕС - спад до -10,0 пункта от -9,6 пункта през декември, като това са най-ниските нива на потребителските нагласи март 2021 г. насам.

В същото време индексът на икономическите нагласи на ЕК за България се подобри слабо през януари до 100,8 от 100,3 пункта през декември, достигайки най-високото ниво от юли 2021 г., като това представлява подобрение на индекса за втори пореден месец.

Подобно на целия ЕС, през януари има влошаване на доверието в сферата на услугите на България, но при известно подобрение в индустрията и строителството, както и рязък отскок на бизнес нагласите в търговията на дребно.

За разлика от целия ЕС индексът на потребителското доверие в България пък се подобри през януари до -18,4 пункта от -19,7 пункта през декември, като това представлява подобрение за трети пореден месец.

В същото време индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар, също бележи слабо понижение през януари както в рамките на целия ЕС (до 113,1 от 113,6 пункта), така и в еврозоната (до 113,3 от 113,5 пункта).

За България индексът на заетостта пък отбеляза добро повишение през текущия месец до 111,2 от 108,5 пункта месец по-рано, което е най-високото ниво на индекса от август 2021 г.

Проучването на ЕК също така показа, че очакванията за продажните цени във всички изследвани бизнес сектори нараства в началото на годината, заличавайки намалението през ноември и декември.

Новият показател за икономическа несигурност на Европейската комисия пък се повиши в рамките на целия ЕС до 17,3 от 16,9 пункта месец по-рано, а в рамките на еврозоната спадна до 17,9 пункта от 18,1 пункта през декември.

Показателят за икономическа несигурност в България нарасна през януари до 12,2 пункта от 9,7 пункта месец по-рано.


Още от БНР уеб