Повече птици на язовир "Тича"

Приключи  46-ото среднозимно преброяване на водолюбиви птици, в което и през тази година участва експерт на шуменската екоинспекция.

На територията на Шуменска и Търговищка области представителите на РИОСВ и Българското дружество за защита на птиците са обходили язовирите Шумен, Дибич, Фисека, Лозево, Мараш, Поляница, Съединение, Ястребино и Тича. В 22 точки на водните обекти са наблюдавани птици от видовете: Зеленоглави патици, Зимно бърне, Средиземноморска жълтонога чайка, Бял ангъч, Голям корморан, Малък гмурец, Сива чапла, Голям гмурец, Голяма бяла чапла, Шилоопашата потапница, Фиш, Лиска, Кафявоглава потапница и Сива патица.

През тази година експертите констатираха увеличаване броя на водолюбивите птици в яз. Тича. При запазено видово съотношение броят на пернатите се е увеличил на 1734,  сравнено с 1007 за 2021 г. Повече водолюбиви екземпляри са преброени и в язовирите Шумен, Фисека и Поляница. Приблизително еднакъв остава броят на видовете в яз. Съединение. През тази година са намалели пернатите в яз. Лозево, яз. Мараш и яз. Ястребино, а яз. Дибич е напълно пресъхнал поради ремонтна дейност.Още от БНР уеб