Пловдив е наясно с рисковете от наводнения, остава да се предотвратят

Рисковите за наводнение фактори в Пловдив определиха и дискутираха отговорните в града институции на среща, свикана по инициатива на зам.- кмета по обществена сигурност Йордан Ставрев в Областната управа.  

Основните проблеми са свързани с почистването на реките Марица и Първенецка, премахването на стари и опасни съоръжения и необходимостта от изграждането на преливници за отвеждането на дъждовните води. 

Сред важните проблеми областният управител Дани Каназирева посочи премахването на стар жп мост в източната част на града. Съоржението е компрометирани основи, но не може да се разруши, тъй като по него минава магистрален водопровод. От ВиК  имат готов проект с осигурено финансиране, но  се чака реакция от НКЖИ. 

Необходимо е и почистване на растителността по река Първенецка, както и изграждането на подвижно съоръжения в участъка, където водата за запълване на Гребния канал се отклонява чрез три бента . От Напоителни системи имат готовност за почистване на коритото на река. 

Сред рисковите проблеми и стеснен участък по поречиието на Марица в Столипиново,  където е необходимо хидрологично проучване.  Там сечението на реката е намалено от 170 на 85 метра.  С предпазна стена трябва да се укрепи и северния бряг на река Марица при Езиковите гимназии, както и да се укрепят дефектиралите каменни подпорни стени в града. 

Според зам.-кмета Йордан Ставрев трябва цялостен мониторинг на река Марица и то не само в градската част, но и поречието извън Пловдив. По думите му близо 10 години не е имало основно почистване на  коритото и островите на реката.

В срещата се включиха  експерти от Община Пловдив, Пожарна безопасност и защита на населението, РИOСВ, Басейнова дирекция, Напоителни системи и Регионална дирекция на горите.