Учителите повишават с пари от ЕС квалификацията си до 2021 г.

Проектът „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ се изпълнява втора година

Проектът „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ се изпълнява вече втора година, съобщиха от Регионалното управление по образование – Пловдив с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката.  

Финансовата подкрепа е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на Европейския съюз. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 19 911 123 лева. 

Целевата група включва педагогическите специалисти (учители, директори и др.) които работят в системата на образованието. В РУО – Пловдив бе сформиран екип за управление на проекта, който се справи успешно като организира и осъществи обучения на 1 600 педагогически специалисти.  

На основание договори, сключени между началника на РУО – Пловдив и представители на 37 обучителни организации/университети, екипът предложи общо 494 обучителни програми. Сред тях са „Иновативни методи в преподаването“, „Позитивна училищна среда“ и „Съвременни методи за управление“.

Старши експертът в Регионалното управление на образованието в Пловдив Васка Атанасова разказва в интервю за проекта "Квалификация за професионално развитие на педагозите". 

Или как наред с увеличаване на работните заплати българският учител има възможности за още развитие - ЕС дава средства за повишаване на професионално квалификационна степен.