Eмисия новини
от 04.00 часа

Изпит по журналистика в СУ "Св. Климент Охридски"

Снимка: uni-sofia.bg

Устният изпит по журналистика се провежда в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той протича под формата на събеседване на изпитните комисии с кандидат-студентите. На тях ще бъдат задавани едни и същи въпроси с цел обективност на оценките и съпоставимост на знанията.

До устен изпит по журналистика се допускат кандидат-студентите, получили оценка на писмения изпит по журналистика не по-ниска от среден.

Още от