Адвокати срещу насилието

Снимка: архив Асоциация за жените адвокати

Българо-италианският форум „Адвокати срещу насилието“ се проведе под патронажа на г-жа Марияна Кънчева, съдия в Съда на Европейския съюз в Люксембург. Събитието постави отново на дневен ред изключително актуалната тема за борбата срещу насилието във всичките му форми и проявления. Този форум е продължение на традицията за отбелязване на Световния ден за борба срещу насилието над жени, обявен от ООН, на която беше поставено началото през 2015 година от организаторите от България и Италия.

Форумът прие като основни приоритети за работа през следващата година:

Разясняване на смисъла и съдържанието на конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жените и домашното насилие (т.нар. "Истанбулска конвенция") в светлината на образуваното дело пред съда на Европейския съюз в гр. Люксембург (Становище №1/2019 г.) по искане на Европейския парламент за даване на становище на основание чл. 218, §11 от Договора за функциониране на Европейския съюз относно съвместимостта на Истанбулската конвенция с договорите на Европейския съюз, както и внимателно проследяване развитието на процедурата и крайния съдебен резултат по това дело;

Съвместна работа с Прокуратурата в Република България във връзка с липсата на ефективно официално разследване на актовете на насилие от прокуратурата, предвид установеното в повече от 45 решения на съда, както и в Решението от 3.03.2015 г. на ЕСПЧ по дело „С. З. срещу България“ неспазване на процедурното задължение, произтичащо за държавата ответник по чл. 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС), да проведе ефективно разследване на твърденията за лошо отнасяне, по-специално, на прекомерните забавяния, настъпили в хода на наказателното производство, както и липсата на разследване по някои аспекти на фактите и във връзка с констатираните нарушения на процедурните задължения, произтичащи от чл. 2 или чл. 3 от Конвенцията;

Подкрепяне на належаща промяна в текста на чл. 10, ал. 1 от ЗЗДН и премахване на изискването за подаване на молба в едномесечен срок от акта на насилие, предвид направената препоръка от страна на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, отразени в Заключителните препоръки към България от 27.07.2012 г. и липсата на такава промяна повече от 7 години след направената препоръка;

Подкрепяне на исканията за належаща промяна в Наказателния кодекс във връзка с приетите текстове с направеното изменение (ДВ бр. 16/22.02.2019 г.) за криминализиране на някои форми на насилието, както и телесни повреди, с оглед включването и на преследването и психическото насилие, така също и на нарастващите случаи на незаконно разпространяване на сексуални изображения и видеоклипове на лица без тяхно съгласие, като наказателно преследвани деяния. Засилване на защитата и подкрепа на жертвите на насилие и техните близки, или наследниците им;

Работа сред деца и ученици за промяна на стереотипа на поведение, за възпитаване в общуването между хората с уважение, без насилие, изслушване и обсъждане на проблемите; за изграждане на традиция за равенство между половете, култура на уважение към жената и ролята ѝ като майка. Искане към държавните и местните органи на власт за изграждане на държавно финансирана мрежа за настаняване на пострадали от насилие в риск в цялата страна;

Създаване на контакти с други адвокатски колегии на територията на Европейския съюз, както и държави извън ЕС, в които живеят големи групи български граждани, с оглед издаване на специализирани наръчници, брошури, или други писмени източници за превенция и справяне с насилието.

Да бъде осигурена адекватна защита и подкрепа, и на жените - мигрантки, пострадали и избягали от държавите си на произход от домашно насилие, както и това да бъде разглеждано като особена причина, даваща основание за предоставяне на международна закрила на тези жени, които са особено уязвима група.

Да се осигури безплатна правна помощ за всяко едно лице, пострадало от домашно насилие, както и за наследниците на такива лица, без оглед на доходите и имотното състояние;

Да се изиска от компетентните власти създаването на национален телефон за сигнали на пострадали от насилие и други сигнали срещу насилие; да се изиска от изпълнителната власт да осигури специално обучение на служителите в МВР по въпросите на насилието, както и да се повиши административният капацитет на органите на МВР, във връзка с процедурата по приемане на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за периода 2019-2020 г. и създаването на контактни групи; Да се създаде постоянна и актуална статистика за случаите на насилие и анализ на информацията, с оглед ефективна превенция срещу насилието.

На форума беше представен „Декалог за адвокати“, който беше предоставен от нашите колеги-адвокати от Миланската адвокатска колегия, преведен от италианското издание и допълнен с текстове от съответните нормативни актове действащи в Република България, съдържащ и друга полезна информация, както за адвокати, така и за граждани на двете държави. „Декалог за адвокати“ ще бъде даден и на консулските служби в Италия.

Повече за форума ще чуете от адв. Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокати, която гостува в предаването „Законът и Темида“.


Новините на БНР - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.