Слушайте!
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2023 Всички права са запазени

Поломието – планина под равнината

Снимка: архив
Дунавската равнина далеч не е толкова еднообразна и скучна, както мнозина си мислят! Последвайте течението на р. Русенски Лом, която лъкатуши на територията на община Иваново, за да се убедите в това! Сред плоската като тепсия пустош ненадейно изникват първите ниски възвишения, осеяни с горички, земеделски насаждения и пасища. И още преди погледът да се приспособи към новата гледка, следва изненада! Земята сякаш изведнъж пропада десетки метри надолу в подножието на дълбоки каньони, надупчени целите с непрогледни ниши и пещери. Надвесите ли се над скалните образувания, пред очите ви ще проблеснат сребристата нишка на реката и нейните притоци Бели, Черни и Мали Лом, които се вият в далечината сред приказно красиви долини. Тази необичайна за географските ни ширини картина ще откриете не другаде, а в Поломието. Наричат го още „планина под равнината”.

В закътаните от ветровете долини се е съхранило невероятно биологично разнообразие. Затова по инициатива на местни природозащитници част от територията на Поломието е обявена за природен парк още през 1970 г. Днес, 40 години по-късно, това живописно късче от българската природа е все още диво и незасегнато от масовия туризъм – за радост на орнитолозите! Защото паркът „Русенски Лом” е едно от 5-те места в България с най-много гнездящи в скалите птици. Над каньоните на Поломието кръжат черни щъркели, египетски лешояди, представители на малкия креслив орел… Има и различни видове бухали, а пещерите и дълбоките скални ниши приютяват многобройна популация от прилепи – 25 вида! Решите ли да се разходите в околностите, ще потънете в зелената прегръдка на гъсти широколистни гори и нашарени с цветя поляни, сред които се открояват ярките цветчета на общо 16 вида орхидеи. „Цялото това природно богатство представлява само по себе си чудесна туристическа атракция” – обяснява Милко Белберов – директор на природен парк „Русенски Лом”. Според него обаче един неконт