Грижата за околната среда и климата е във фокуса на новата ОСП

Снимка: recap-h2020.eu

Една от основните цели на новата обща селскостопанска политика (ОСП 2021-2027 г.) е грижата  за околната среда и климата. Това стана ясно по време на официалното представяне на SWOT анализа за околна среда и климат, изготвен от Аграрния университет в Пловдив. Сред специфичните цели, заложени в регламента за новата ОСП, са приносът за смекчаване на последиците от климатичните  промени и адаптацията към тях, както и насърчаване на устойчивото развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух. Защитата на биоразнообразието, подобряването на екосистемните услуги и опазването на местообитанията и ландшафта и устойчиво горско стопанство също са неразделна част от бъдещата рамка на ОСП. Ангажимент на страната ни е да създаде доброволни еко-схеми за земеделските производители, които да  включват стимули и възнаграждения за селскостопански практики, благоприятни за околната среда и климата. На събитието в Пловдив асоциациите от земеделския бранш представиха добри земеделски екологични практики, които са свързани с по-устойчиво екологосъобразно земеделие за всеки от секторите на селското стопанство.

Още от категорията

Училище, което дава криле

За последните 17 години в България са закрити над 1000 учебни заведения. Основните училища в малките населени места често водят борба за оцеляване. В районите с преобладаващо малцинствено население слабото владеене на български език от учениците..

публикувано на 16.01.20 в 08:00

Слънчевата Микаела расте в щастлив свят въпреки едната хромозома в повече

На четири години Микаела познава всички букви, изрежда наизуст азбуката и рецитира стихотворението “Родна реч, омайна, сладка”. Според лекарите тя не би следвало да умее нищо от това. Микаела е родена със синдром на Даун. Когато дава живот..

публикувано на 15.01.20 в 12:17

Ромската Нова година съчетава в традициите си християнските празници Рождество Христово и Васильовден

Наричат Борислав Асенов поета от ромския столичен квартал „Факултета“, заради любовта му към поезията и стихосбирките, които пише на български и ромски език. Има две висши образования – туризъм и богословие. Заслуга за второто следване има жена му..

публикувано на 13.01.20 в 12:43