Специален фонд ще подпомага популяризирането на културно-историческото наследство на Югоизточна Европа

Снимка: europeana.eu

Постоянен фонд за сътрудничество в областта на културата създават страните от Югоизточна Европа /ЮИЕ/. Решението бе взето на среща на Съвета на министрите на културата от ЮИЕ, чийто председател през изминалата година бе България.

Ролята, която изпълнява този съвет през последните 15 години, е особено важна за поддържането на продуктивен диалог и сътрудничество в областта на културата между страните от региона, коментира министърът на културата Боил Банов и допълни, че работата на българското председателство на Съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа през последните месеци е била продиктувана от все по-голямото значение на културата и културното наследство в дневния ред на страните от региона.

Снимка: БТАПроведохме една много ползотворна дискусия, фокусирана върху приноса на културата в международните отношения. На заседанието бе постигнат консенсус около идеята, че в днешния глобализиран и сложен свят, международното културно сътрудничество е от решаващо значение за постигане на добросъседски и по-крепки връзки между страните. Отчетена бе и неизменната роля на културата за изграждане не само на по-сплотени общества, но и за сплотяване на региона, в който всички живеем, обобщи Боил Банов.

Що се отнася до целите на фонда за сътрудничество в областта на културата на страните от ЮИЕ и неговото финансиране, министърът заяви:

Чрез този фонд, финансиран основно чрез бюджетите за култура на страните-членки, ще инвестираме допълнителни средства и енергия в популяризирането на нашите култури, наследство, творчество и иновации, както и ще съдействаме за утвърждаване на положителния образ на региона като цяло. Фондът ще насърчава изпълнението на проекти за регионално и международно културно сътрудничество на основата на координираните действия на страните от Югоизточна Европа и на общите им приоритети. Той ще позволи обединяването на ресурси, улесняването на сътрудничеството и културния обмен.

През следващите месеци предстои да бъдат уточнени конкретните правила, механизми на действие и вноските, които всяка държава-членка от Югоизточна Европа ще дължи за своето членство.

Заседанието на министрите на културата от ЮИЕ в София бе последното в рамките на българското председателство на Съвета на министрите на културата. До 2020 година начело застава Хърватия. Това се случва във важен за страната момент, който съвпада с председателството ѝ на Съвета на ЕС /януари –юни 2020г./, както и с това, че Риека ще бъде следващата Европейска столица на културата, заедно с ирландския град Голуей. Заместник-министърът на културата на Хърватия Ива Храсте-Сочо посочи, че докато е начело на Съвета на министрите на културата, страната ще обърне особено внимание на по-добрата свързаност между държавите в региона, както и намирането на подходящите модели и механизми за повишаване на мобилността на хората на изкуството и експертите в областта на културата.

Снимка: БТА