author: Krasimir Martinov

Con la mente puesta en Bulgaria en la lejana Argentina

En Argentina residen y trabajan decenas de miles de búlgaros. El número exacto se desconoce, pero las estimaciones oscilan de 50 000 a 150 000. La mayoría viven en el país sudamericano desde hace mucho tiempo, incluso tienen dificultades..

22.01.20 14:58 |
İvan Tsankov ve eşi Aksiniya-

Arjantin’de yaşayan Bulgarlar

Arjantin’de yaşayan ve çalışan on binlerce Bulgar var. Tam sayıları net olmasa da, tahminlere göre Arjantin’deki Bulgar topluluğu 50 000 ile 150 000 arası kişiden oluşuyor. Büyük bir kısmı oraya uzun zaman önce yerleşmiş ve hatta Bulgarca’yı bile zor..

22.01.20 14:45 |

Evropa për pakicat

Përafërsisht 8 për qind nga shtetasit e BE-së u përkasin pakicave, ndërsa afro 10 për qind flasin ndonjë gjuhë regjionale ose të minoritetit. Këtë e tregojnë të dhënat e cituara në një rezolutë të Parlamentit Evropian. Ato edhe një herë ripohojnë..

11.12.19 10:37 |

Why ethnic and cultural minorities in Europe need protection and what action is the EU taking

Nearly 8% of the citizens of the European Union belong to the minorities groups and nearly 10% of them speak regional or minority language, data quoted in a resolution of the European Parliament show. This once again confirms the..

11.12.19 09:45 |

Azınlıklar için Avrupa

Avrupa Parlamentosu’nun bir kararnamesinde yer alan verilere göre AB vatandaşlarının yüzde 8 kadarı, azınlık mensubu, yüzde 10 kadarı ise bölgesel dil veya azınlık dili konuşmaktadır. Bu veriler, Avrupa’nın kültür, dil, din ve gelenek mozaiği..

11.12.19 08:30 |
Diana Gllasnova

Bullgarët në Kroaci nuk janë aty që dje...

Turistët bullgarë bëjnë shaka se kudo që të shkojnë takojnë bullgarë. Dhe Kroacia është një nga vendet, për të cilat kjo është e vërtetë. Shteti, i cili është anëtari i fundit (tani për tani) dhe i 28-të i Bashkimit Evropian (që nga 1 korriku 2013)..

04.12.19 15:44 |
Diana Glasnova

Hırvatistan’da uzun yıllardan beri Bulgar topluluğu yaşıyor

Hırvatistan’dan söz ettiğimizde, “Nereye gitsen, bir Bulgarla karşılaşırsın” turistik şakası tam manasıyla geçerli oluyor. 1 Temmuz 2013’te AB’ye katılan Hırvatistan şimdilik Birliğin kabul edilen son 28. üyesi. Hırvatistan bize sadece ortak..

04.12.19 15:13 |
Diana Glasnova

Los búlgaros en Croacia ya llevan buen rato residiendo en ese país

La broma “turística” de que dondequiera que vaya uno siempre se topará con otro búlgaro, resulta completamente válida también a la hora de hablar de Croacia. Ese país que, de momento, es el último, 28 miembro de la UE nos es familiar a los..

04.12.19 12:51 |

Për jetën e bullgarëve në Shqipëri

Këto ditë tërë Evropa ndjek me shqetësim situatën në Shqipëri pas tërmetit të tmerrshëm më 25 nëntor. Si shumë shtete të tjera, edhe Bullgaria shprehu përkrahjen e vet, duke dërguar ndihmë humanitare, ndërsa qeveria livroi për këtë qëllim 200 000 leva..

29.11.19 17:13 |

On Life of Bulgarians in Albania

These days, the whole of Europe follows closely with concern and compassion the situation in Albania after the devastating November 25 earthquake. Like many other countries, Bulgaria has also expressed its support by sending humanitarian aid, and..

29.11.19 15:16 |