Eмисия новини
от 01.00 часа

Резултати : автор Ivo Ivanov

Sofia and Belgrade – Archaeological Pearls

A joint Bulgarian-Serbian exhibition entitled "Sofia and Belgrade – Archaeological Pearls" can be seen by citizens and guests of the two capital cities by the end of July. In Sofia's “Crystal” Garden, the exhibition was opened on June 10, while..

12.06.19 10:00 |
Kallojan Stajkov

Përparësitë konkurruese të Bullgarisë në Ballkan

Në sfondin e shteteve të tjera ballkanike Bullgaria është një vend i mirë për investime, mendon ekonomisti Kallojan Stajkov nga Instituti për Ekonomi Tregtare. Kur investitorët vlerësojnë kushtet në shtetin tonë, ata informohen shumë mirë për të..

09.05.19 15:16 |

Bulgaria’s Competitive advantages in the Balkans

Bulgaria is a good place for investments compared to the other Balkan countries, the senior economist at the Institute of Market Economics Kaloyan Staykov told Radio Bulgaria. When investors make a comprehensive assessment of the country, they..

09.05.19 13:54 |

Les avantages concurrentiels de la Bulgarie dans les Balkans

Comparée aux autres pays balkaniques, la Bulgarie semble un endroit propice aux investissements, estime l’économiste en chef de l’Institut d’économie de marché Kaloyan Staykov. En analysant l’évaluation complexe de la situation en Bulgarie,..

09.05.19 13:42 |
Ura e Danubit 2 midis Vidinit dhe Kalafatit

Bullgaria dhe Rumania u morën vesh për ndërtimin e urës së tretë mbi lumin Danub

Kryeministri Bojko Borisov shpalli fillimin e ndërtimit të Urës së Danubit 3 midis Bullgarisë dhe Rumanisë. Për shkak të vijës hekurudhore në të dyja anët e lumit u preferua varianti i cili i lidh qytetet Svishtov dhe Zimnicea. Sipas prof. Marin..

17.04.19 14:11 |
Le 2e pont sur le Danube, reliant Vidin et Calafat

La Bulgarie et la Roumanie lancent le chantier du 3e pont sur le Danube

Le premier ministre Boyko Borissov a annoncé le lancement du chantier du troisième pont sur le Danube qui reliera la Bulgarie et la Roumanie. Vu l’existence d’un réseau ferroviaire local entre les deux pays, la décision a été prise de construire..

17.04.19 13:54 |
Danube Bridge 2 - between Vidin and Kalafat

Bulgaria and Romania to build third bridge over Danube

Bulgaria and Romania will turn the first sod of the third bridge over the Danube, Bulgaria’s Premier Boyko Borissov announced. The bridge will connect the Bulgarian town of Svishtov and the Romanian town of Zimnicea. This option was chosen..

17.04.19 13:40 |

Të rinjtë në Bullgari – portret në lëvizje

Padrejtësia sociale është ndër frikët më të mëdha të bullgarëve të rinj. Skepticizmi evropian dhe nihilizmi kombëtar nuk gjejnë vend ndër ta. Këtë e tregojnë të dhënat e studimit krahasues sociologjik të të rinjve në shtetet ballkanike. Për..

27.03.19 15:39 |

Snapshot of today’s Bulgarian youth

Social injustice is one of the greatest fears of young Bulgarians. Euroscepticism and national nihilism do not thrive among them. This is what data from a comparative sociological survey among young people in Balkan countries show. 85% say the..

27.03.19 14:45 |

Los nuevos jóvenes de Bulgaria: un retrato en movimiento

La injusticia social representa uno de los temores mayúsculos que sienten los búlgaros jóvenes. El euroescepticismo y el nihilismo nacional no encuentran terreno propicio en su fuero interno. Así lo indican los datos de un sondeo sociológico comparativo..

27.03.19 14:32 |

Горещи теми

Войната в Украйна
Всички новини: днес | вчера