Eмисия новини
от 17.00 часа

Природни пещерни фантазии

Пещерата Венеца се намира недалече от Белоградчик в Стара планина. В нея освен забележителни сталагтити, сталагмити и сталагтони могат да се открият и далеч по-редки карстови образувания, които растат не по вертикала, а... настрани. Пак там любителите на..

05.08.20 15:05 |
Пещерата „Дяволското гърло” е най-страховитата в България.

Радиоенциклопедия „Пещерите на България”: Пещери „Ягодинска” и „Дяволско гърло”

„Ягодинска” пещера е сред младите пещери в България, на около двеста седемдесет и пет хиляди години, затова образуванията в нея не са внушителни, но са различни на вид. От известните в света двайсет и осем вида пещерни образувания, тук се срещат двайсет и..

26.01.17 10:00 | България
Пещерата „Магура” е една от най-големите в България.

Радиоенциклопедия „Пещерите на България”: Пещери „Венеца” и „Магура”

„Драпериите” от оникс в пещера „Венеца” се превръщат в музикални инструменти, когато човек може умело да почуква по тънките им стени. Тогава пещерата се изпълва с музика, която отеква в многобройните ниши и започва приказния си разказ за един друг, невиждан..

19.01.17 10:00 | България
Пещера „Леденика”.

Радиоенциклопедия „Пещерите на България”: Пещери „Божият мост” и „Леденика”

Близо една шеста част от пещерите на България се намира в един от Врачанските карстови райони. По геоложки данни водите от района на пещерите „Барките”, „Леденика” и „Мижишница” се събират в извора на село Бистрец - огромен водосбор, свързан в сложна..

12.01.17 10:00 | България
„Орлова чука“ е втората по дължина пещера в България, намира се в пролома на река Черни Лом, на 45 км от Русе.

Радиоенциклопедия „Пещерите на България”: Пещери „Орлова чука“, „Приказна“ и „Луцифер“

Пещерите са сред най-старите природни формирования на Земята, използвани още от първите хора като убежища, жилища, а по-късно и като светилища. По данни от книгата „Пещери и спелеология в България“, първите сведени за пещери в нашата страна датират още от..

05.01.17 09:45 | България
Всички новини: днес | вчера