Eмисия новини
от 11.00 часа

Студентите от ЮЗУ ще започнат присъствено новата учебна година

Новата академична година в Югозападния университет "Неофит Рилски" за студентите в редовна и задочна форма на обучение ще започне присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени от министъра на здравеопазването. Учебната година..

25.08.20 10:47 |

Обучение на екипа на Общински съвет по наркотични вещества в Благоевград

В условията на извънредна обстановка, екипът на Общински съвет по наркотични вещества Благоевград проведе обучение за повишаване квалификацията на служителите, при спазване на съответните изисквания.  Всички специалисти от Превантивно–информационния..

28.07.20 10:49 |

В ЮЗУ стартира проектът "Студентски практики" - Фаза 2

Югозападният университет "Неофит Рилски" се включва в проект BG05M2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Проектът се изпълнява от Министерството на..

14.07.20 10:24 |

Над 300 първокурсници ще се обучават напълно безплатно в ЮЗУ

Правителството реши да превежда пари за целия курс на обучение на първокурсниците от професионални направления и защитени специалности с голям очакван недостиг на пазара на труда. За да покрие разходите през първата година, държавата заделя общо..

30.06.20 12:46 |

Онлайн кандидатстване в ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград

Това е една от възможностите, които предлага университетът от тази година. Освен на място, кандидат-студентите могат да изпратят документите си по куриер. За тази цел бланките са качени в интернет, кандидатите могат да ги изтеглят и попълнят. Трябва..

18.06.20 14:24 |

Административният съд в Благоевград отложи делото за избора на ректор на Югозападния университет

Административният съд в Благоевград даде ход на делото по оспорване на решението за избора на ректор на Югозападния университет "Неофит Рилски" и прие като доказателство преписката от Общото събрание на ЮЗУ. Заради липсващи документи обаче, делото беше..

11.06.20 16:22 |

Иновативно сътрудничество – два факултета с общи нови специалности в ЮЗУ

За да отговорят на новите изисквания на пазара на труда, на все по-динамичните и променящи се условия, два от факултетите на Югозападния университет „Неофит Рилски“ обединиха усилия и създадоха две нови съвместни програми. „Славянски език..

28.05.20 13:20 |

ЮЗУ за първи път ще проведе онлайн изпит по химия

На 29 май 2020 г. (петък) за първи път Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще проведе онлайн изпит по химия. До момента кандидат-студентите имаха възможност да се явят на изпити по български език, история на България, география на България,..

22.05.20 10:46 |

ЮЗУ „Неофит Рилски“ е включен в класация на Scopus за научна дейност

За първи път Югозападният университет „Неофит Рилски“ е включен в независимата класация на SCimago institution Ranking (SIR), оценяваща съвкупните постижения в научната дейност и тяхната визуализация в международен план по отношение на световните..

21.05.20 18:27 |

Административен съд – Благоевград отложи делото за избора на ректор на ЮЗУ

Административен съд – Благоевград не даде ход на делото по оспорване на Решение по т. 2.2 и т. 4.2 от Протокол от проведено на 27.11.2019 г. Общо събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" (за избор на ректор и за избор на Академичен съвет на висшето училище)...

14.05.20 14:27 |
Всички новини: днес | вчера